Unishams-Logo

UniSHAMS DIRECTORY

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

STAF LANTIKAN PENTADBIRAN

'Umair Bin Yusoff

PENYELARAS SARJANA SYARIAH

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
umair[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Akli Bin Ahmad

PENGARAH PUSAT KAJIAN DAN AGIHAN ZAKAT

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH KANAN

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
akliahmad[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Iswandi Harahap Burhanuddin

PENYELARAS PASCA SISWAZAH (MOD PENYELIDIKAN)

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH KANAN

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
iswandi[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Mohamad Fauzi Bin Md Thahir

PENYELARAS DIPLOMA PASCA SISWAZAH KEHAKIMAN & GUAMAN SYARIE

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
fauzithahir[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Mohamad Ridhauddin Bin Mohd Salleh

PENGURUS COE-PUKAZ

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
ridhauddin.salleh[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Mohd. Muslim Bin Salleh

TIMBALAN DEKAN (PASCASISWAZAH & PENYELIDIKAN)

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH KANAN

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
dr.muslim[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Mus'ab Bin Yusoff

PENYELARAS IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
mus'ab[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Nur Sarah Binti Tajul Urus

TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & HAL EHWAL PELAJAR)

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
nursarah[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Saad Gomaa Gomaa Zaghloul

TIMBALAN DEKAN (PASCA SISWAZAH)

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG

PENSYARAH KANAN

KULLIYYAH SYARIAH & UNDANG-UNDANG
saadgomaa[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174

STAF PENTADBIRAN

'Umair Bin Yusoff
PENSYARAH
umair[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Abdeltawwab Moustafa Khaled Moawad
PENSYARAH KANAN
abdeltawwab[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Ahmad Faiek Shahatha Al-Mashhadani
PENSYARAH
almashhadani[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Ahmad Hussein Abdulshakoor Siraji
PENSYARAH
ahmadsiraji[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Ahmed Fathi Ramdan Abdelgayed
PENSYARAH
ahmedfathi[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Ahmed Ramadan Mohamed Ahmed
PENSYARAH KANAN
ahmedramadan[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Akli Bin Ahmad
PENSYARAH KANAN
akliahmad[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Iswandi Harahap Burhanuddin
PENSYARAH KANAN
iswandi[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Khobaib Ali Saeed Salem
PENSYARAH
khobeeb[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174
Mahamed Fathy Mohamed Eletrebi
PENSYARAH KANAN
fathyeletrebi[at]unishams.edu.my
+60 4415 5174