Unishams-Logo

UniSHAMS DIRECTORY

2

Area of Specialisations

6

Publications

0

Award and Recognition

'Umair Bin Yusoff

LECTURER

KULLIYYAH OF SYARIAH AND LAWS

umair@unishams.edu.my

Online Research ID
Profile Summary

'Umair Bin Yusoff Pensyarah Kulliyyah Syariah Dan Undang-Undang (Maqasid Syariah)

ACADEMIC QUALIFICATIONS

SARJANA MUDA (AM)
SHARIAH DAN BAHASA ARAB
INSTITUT AL-FATHUL ISLAMI, DAMASCUS SYARIA
SARJANA
SYARIAH
UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH (UNISHAMS)

Area of Specialisations

  • Maqasid Syariah

  • Fiqh Hanafi

Publications

2021-Kelestarian Ijtihad & Fatwa Bagi Menyantuni Isu Sumbangan Tidak Langsung Dalam Tuntutan Harta Sepencarian: Suatu Penilaian Kritis Fiqh Harta
2021-Kelestarian Ijtihad & Fatwa Bagi Menyantuni Isu Sumbangan Tidak Langsung Dalam Tuntutan Harta Sepencarian: Suatu Penilaian Kritis Fiqh Harta ,JFATWA ,2, (24)pp. 156-192
2021-Kelestarian Ijtihad & Fatwa Bagi Menyantuni Isu Sumbangan Tidak Langsung Dalam Tuntutan Harta Sepencarian: Suatu Penilaian Kritis Fiqh Harta ,JFATWA ,2, (24)pp. 156-192
2023-Training Needs of Those About to Get Married A Fundamental Jurisprudential Study ,International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences ,5, (13)pp. 1067-1075
2023-Dimensions of the Malaysian Experience in Rehabilitating those Who are About to Get Married and the Implications ,International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development ,12, (2)pp. 1097-1106
2023-Hukuman Mati di Sisi Undang-undang Jenayah Islam: Mandatori atau Moratorium ,Majallah Kulliyyah Syariah Wa Al-Qanun UniSHAMS ,1, (13)pp. 33-65

Professional Membership

Award and Recognition