Unishams-Logo

UniSHAMS DIRECTORY

0

Area of Specialisations

38

Publications

0

Award and Recognition

Abdeltawwab Moustafa Khaled Moawad

SENIOR LECTURER

KULLIYYAH OF SYARIAH AND LAWS

abdeltawwab@unishams.edu.my

Online Research ID
Profile Summary

Master's degree

ACADEMIC QUALIFICATIONS

DOCTORATE IN SHARIA
SHARIA (JURISPRUDENCE AND ITS PRINCIPLES)
CAIRO UNIVERSITY (UNIVERSITI KAHERAH)

Area of Specialisations

Publications

2019-محاضرات فىى البلاغة ا لعر بية ا العر بية لطلا ب د بلو م الدر ا سا ت الا سلا مية
2019-MAKSUD AL-QURAN DARI SUDUT PENYUCIAN AKAL MANUSIA ,6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON QURAN AS FOUNDATION OF CIVILISATION (SWAT2019) pp. 1-32
2020-Perlantikan wanita sebagai hakim: dalil-dalil dan kepentingannya (in Arabic) ,Arab Journal for Scientific Publishing pp. 435-447
2020-KAJIAN LAPANGAN TENTANG REALITI DAN MASA DEPAN PENJAGAAN ANAK-ANAK YATIM DI NEGERI KEDAH DAN KEPATUHANNYA DENGAN HUKUM-HUKUM SYARIAH DI KAWASAN ALOR SETAR – BALING SEBAGAI CONTOH
2020-Sejauhmana Penghujahan Adat Tehadap Pensyariatan Harta Sepencarian ,Persidangan Antarabangsa Dalam Isu-Isu Berkaitan Harta Sepencarian (Atas Talian) ICJAP 2020 pp. 47-47
2020-Perbezaan Zahir Antara Ayat-Ayat Al-Quran dan Pengaruhnya Terhadap Perbezaan Pendapat dalam Fekah: Suatu Kajian Perbandingan ,Mu'tamar Musykil Al-Quran dan Hadith Dirasah Ta'siliyyah Tatbiqiyyah pp. 1-25
2020-Kajian Lapangan Tentang Realiti Dan Masa Depan Penjagaan Anak-Anak Yatim Di Negeri Kedah Dan Kepatuhannya Dengan Hukum-Hukum Syariah Di Kawasan Alor Setar-Baling Sebagai Contoh ,Geran Penyelidikan Jangka Pendek UniSHAMS pp. 1-67
2021-The Extent of Authoritative Custom on the Legality of the Money Shared Between Spouses ,24, (2)pp. 410-428
2021-Al-Syarikat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qanun Al-Wadh'i (Perusahaan Syarikat Dari Sudut Syariat Islam Dan Perundangan Sivil)
2021-Ahkam Al-Nuqud Wa Al-Awraq Al-Tijariyyah Wa Al-Maliyyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah (Hukum Penggunaan Wang Dan Cek Dalam Syariat Islam)

Professional Membership

Award and Recognition