Unishams-Logo

UniSHAMS DIRECTORY

0

Area of Specialisations

18

Publications

0

Award and Recognition

Ahmed Fathi Ramdan Abdelgayed

LECTURER

KULLIYYAH OF SYARIAH AND LAWS

ahmedfathi@unishams.edu.my

Online Research ID
Profile Summary

Information is being updated

ACADEMIC QUALIFICATIONS

Area of Specialisations

Publications

2019-HUKUM PENERIMAAN INSTITUSI ZAKAT UNTUK HARTA YANG TIDAK BERSIH DALAM MEMBELANJAKANNYA DALAM ZAKAT ,KEDAH INTERNATIONAL ZAKAT CONFERENCE pp. 1-30
2020-Hak Isteri Terhadap Harta Suami Setelah Berkahwin: Suatu Kajian Perbandingan Fekah ,Persidangan Antarabangsa Dalam Isu-Isu Berkaitan Harta Sepencarian (Atas Talian) ICJAP 2020 pp. 57-58
2021-The Wife’s right to the husband’s money acquired after marriage - jurisprudential study ,24, (2)pp. 246-261
2021-Fiqh Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 'Ala Mazhab Al-Sadah Al-Syafi'iyyah (Perbahasan Fikah Berkenaan Kekeluargaan Berdasarkan Pendapat Ulama-Ulama Bermazhab Syafi'i)
2021-Muhadharat Fi 'Ilm Al-Faraidh Wa Al-Tarikat (Perbahasan-Perbahasan Ilmu Faraidh Dan Harta Pusaka)
2021-Haq Al-Zaujah Fi Mal Al-Zauj Al-Muktasab Ba'da Al-Zawaj Dirasah Fiqhiyyah (Hak Bekas Isteri Terhadap Harta Sepencarian: Suatu Kajian Fikah)
2021-The Importance of Comparative Fiqh for Understanding Contemporary Issues and Emergent Questions ,Palarch's Journal of Archaeologyof Egypt/Egyptology ,18, (4)pp. 1441-1448
2021-The Wife's Right to Husband's Property Earned Upon Marriage: A Juristic Study ,Linguistics and Culture Review ,5, (S4)pp. 2146-2153
2022-Muhadharat Fi Fiqh Al-Da’awa Wa Al-Bayyinat ,Muhadharat Fi Fiqh Al-Da’awa Wa Al-Bayyinat (Perbahasan Fekah mengenai Pendakwaan dan Penerangan)
2022-Bayan Al Quran likulli shay ( PENERANGAN AL QURAN ATAS SEGALA SESUATU) ,International Journal of Contemporary Issues ,17, (1)pp. 283-298

Professional Membership

Award and Recognition